KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Aktualności - szczegóły

Obsługa petentów od 1.04.2021 w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych przypomina, że trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Od 1 kwietnia 2021 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. W związku ze stanem epidemicznym i zaleceniami sanitarnymi, Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych wprowadza następujące rozwiązania organizacyjne:

 • Osobiście wnioski będzie można złożyć pozostawiając je w urnie w budynku przy ul. 3 Maja 16 (wejście od Pl. Krakowskiego) lub przy ul. Wyzwolenia 9.
 • Wizyta powinna dla sprawnej, szybkiej i bezpiecznej obsługi odbywać się:
  • z dotrzymaniem rygorów sanitarnych tj. posiadanie maseczki i rękawiczek
  • odbywać się jednoosobowo (bez osób towarzyszących)
  • do wniosku muszą być załączone kopie dokumentów
  • wniosek powinien być już wypełniony i włożony do koperty.
 • Przy urnach będą dyżurować pracownicy Centrum, którzy będą pomagać w razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosków
 • Wnioski będzie można przesłać pocztą.

Godziny pracy w obydwu punktach (ul. 3 Maja 16 i ul. Wyzwolenia 9)

poniedziałek

  9:00 – 17:00 

wtorek          

  8:00 - 14:00   

środa             

  8:00 - 14:00    

czwartek       

  8:00 - 14:00 

piątek           

  8:00 - 14:00

 • Druki wniosków są udostępnione przy ul. 3 Maja 16 (wejście od Pl. Krakowskiego) i przy ul. Wyzwolenia 9 lub  można je pobrać ze strony Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych www.zcsr.zabrze.pl

Równocześnie przypominamy, że

 • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

 

Również zachęcamy do tego by składać wnioski drogą elektroniczną czyli za pośrednictwem:

 • Portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl
 • Portal PUE ZUS – zus.pl/pue
 • bankowość elektroniczną

 

Zachęcamy również by inne wnioski np. dot. świadczeń rodzinnych czy alimentacyjnych składać za pośrednictwem:

gdzie wymagany jest Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Powyższe rozwiązania organizacyjne dotyczące osobistego składania wniosków obowiązują również w sprawie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia „Za Życiem”, zasiłku dla opiekuna, wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie Czystego Powietrza.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...