KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

            Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o dodatek osłonowy.

            Dodatek osłonowy będzie przysługiwał:

  • gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie
  • gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie.

 

W następujących wysokościach:

 

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu tzn., że będzie obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że po przekroczeniu kryterium dochodowego kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

 

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022.

 

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do 31 października 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć:

  • elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego
  • osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem 667-662-129, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14
  • osobiście wrzucając wniosek do urny wystawionej przy ul. 3 Maja 16 (wejście od parkingu)
  • tradycyjnej poczty

Informujemy, że nie ma możliwości złożenia wniosku mailowo.

 

Wszelkie informacje są udzielana pod numerem telefonu: 32 370-68-67, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

 4a) paliwa stałe:

a) węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego,

b) produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczone do spalania,

c) biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślinną z rolnictwa,

d) torf,

e) muły węglowe, flotokoncentraty,

f) węgiel brunatny,

g) dowolną mieszaninę paliw, o których mowa w lit. a–f, z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji, zawierającą mniej niż 85% węgla kamiennego;

 

Do pobrania

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...