KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Aktualności

INFORMACJA

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo. Uprzejmie informuje, że 7 kwietnia 2023 roku Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych będzie czynne do godziny 13:00.

Więcej...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Refundacja podatku VAT obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w roku 2023. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów ogrzewania i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

 

Więcej...

INFORMACJA

W dniu 19.01.2023 r.

Punkt Obsługi Klienta Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych

przy Wyzwolenia 9 czynny będzie

w godzinach 9:00 – 14:00

Więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo. Uprzejmie informuje, że 30 grudnia 2022 roku Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych będzie czynne do godziny 13:00.

Więcej...

Adres Epuap

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych przypomina o swojej skrzynce ePUAP pod adresem:

epuap.gov.pl  adres skrzynki: /ZCSR/domyslna

 

Zachęcamy do składania wniosków, wyjaśnień, zapytań na naszą skrzynkę. Zarówno w sprawach Świadczeń Rodzinnych, Dodatków Mieszkaniowych jak i pozostałych dodatków (węglowego, elektrycznego itp)

Więcej...

DODATEK ELEKTRYCZNY DO OGRZEWANIA

Dodatek elektryczny będzie przysługiwał, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

 

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

w Punkcie Obsługi Klienta Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych

przy ul. Wyzwolenia 9 w godz.:

poniedziałek  9:00 – 17:00

wtorek, środa, czwartek, 9:00 – 15:00

piątek  - nieczynne

 

Więcej...

Zamówienia na węgiel

Zamówienia na węgiel będą przyjmowane od poniedziałku 28.11.2022 r. przy ul. Niedurnego 79 w Rudzie Śląskiej

w godzinach:

 

Poniedziałek 8:00 – 15:00

Wtorek 8:00 – 15:00

Środek 8:00 – 17:00

Czwartek 8:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 15:00

 

Przed udaniem się w sprawie zamówienia węgla, koniecznie należy pobrać zaświadczenie o przysługującym prawie osoby zamawiające do dodatku węglowego w Punkcie przy ulicy Wyzwolenia 9 w Zabrzu

Więcej...

Konsultacja Huta Pokój

W poniedziałek 21.11.2022 w godzinach od 13 do 17 będzie kolejna możliwość konsultacji oraz złożenia wniosków na zakup preferencyjny węgla z przedstawicielami Huty Pokój S.A. Konsultacje odbędą się w punkcie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Wyzwolenia 9

 

 

Więcej...

Preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie art. 4, ust. 7.
Miasto Zabrze informuje że podmiotami realizującymi dostawy węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych Miasta Zabrze będą:

Więcej...

Nowy wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Nowy wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Więcej...

NOWY WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r., Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że jest obowiązujący nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Więcej...

INFORMACJA

W dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) Punkt Obsługi Klienta Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wyzwolenia 9 będzie nieczynny.

Więcej...

INFORMACJA

Punkt Obsługi Klienta

Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych

przy ul. Wyzwolenia 9


poniedziałek 9:00 – 17:00

wtorek 9:00 – 15:00

środa 9:00 – 15:00

czwartek 9:00 – 15:00

piątek nieczynne

Więcej...

Dodatek dla gospodarstw domowych

Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1967).

Od dnia 05.10.2022 można składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystujących źródła ciepła inne niż węgiel.

Więcej...

Dodatek węglowy - najważniejsze informacje

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł dla gospodarstwa domowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Wniosek:

Więcej...

Dodatek węglowy

Publikujemy do pobrania wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz klauzulę RODO

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w Punkcie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wyzwolenia 9  od godz. 9:00

Telefon kontaktowy w sprawie dodatku węglowego 32 630 17 17

 

Więcej...

Dodatek węglowy - najważniejsze informacje

 • 08.2022 roku została opublikowana ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 roku.
 • wzór wniosku nie został jeszcze zatwierdzony - dlatego obecnie nie jest możliwe złożenie wniosku
 • wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Punkcie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wyzwolenia 9 od dnia 17.08.2022 r. od godz. 9:00 (pod warunkiem opublikowania wzoru wniosku do tego momentu)

Więcej...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO

ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH INFORMUJE, ŻE OD 1 SIERPNIA 2022 R. ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ O USTALENIE PRAWA DO:

 • Świadczeń rodzinnych
 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 

Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH ZASAD:

 • Taka wizyta powinna dla sprawnej, szybkiej i bezpiecznej obsługi odbywać się:
  • odbywać się jednoosobowo (bez osób towarzyszących)
  • do wniosku muszą być załączone kopie dokumentów
  • wniosek powinien być już wypełniony.

Druki wniosków są do pobrania na naszej stronie lub przy wejściu do budynku przy ul. 3 Maja 16 .

 

Zachęcamy do składania wniosków poprzez:

 

Więcej...

INFORMACJA Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 01.08.2022r. deklaracje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku CEEB należy złożyć w pokoju 116

w dniach 

 

wtorek w godzinach 8:00 – 14:00

środa w godzinach 8:00 – 14:00

piątek w godzinach 8:00 – 14:00

 

nr telefonu 32 370 68 96

Więcej...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków przypomnienie

30 czerwca upływa czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Tym, którzy zaniedbają sprawę, grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.

 

Deklaracje w wersji papierowej należy składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16, pokój 112, tel. 32/370-68-58 lub 32/370-68-59.

Więcej...

INFORMACJA

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że obsługa osób podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i zdrowotnym odbywa się w pokoju 103 w godzinach:

 

wtorek          

  8:00 - 14:00   

środa             

  8:00 - 14:00    

piątek       

  8:00 - 14:00 

 

Więcej...

INFORMACJA

Informujemy o możliwości składania wniosków o przedłużenie decyzji dotyczącej stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 w okresie styczeń-czerwiec 2022. Sprawa dotyczy tylko osób, które otrzymały pozytywne decyzje na stypendia szkolne zawierające się w okresie od września do grudnia 2021

Więcej...

INFORMACJA

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że z dniem 1.06.2022 r. nie będzie możliwości umówienia się na konkretny termin w celu złożenia wniosku, ( dotychczas było to możliwe pod nr tel. 667 662 129 lub mailowo na adres wizyta@zcsr.zabrze.pl).

 

 

 

Więcej...

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi

 

NOWE WZORY WNIOSKU

Więcej...

odbiór węgla - ważne

Informujemy, że odbiór węgla zakupionego w sklepie PGG będzie możliwy od 18.04.2022 roku tylko po dołączeniu do pełnomocnictwa odbioru węgla przez przewoźnika kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Budynków CEEB. Dane w złożonej deklaracji muszą być zgodne z danymi wskazanymi w zamówieniu i pełnomocnictwie do odbioru węgla.

Deklarację można złożyć elektronicznie https://www.ceeb.gov.pl bez wychodzenia z domu, pobrać do .pdf z unikalnym identyfikatorem deklaracji.

Ważne są dane adresowe budynku w którym znajduje się źródło ciepła, które muszą być zgodne z adresem gospodarstwa domowego wskazanego w zamówieniu.

Więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo. Uprzejmie informuje, że 15.04.2022 roku Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych będzie czynne do godziny 12:00.

Więcej...

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, publikujemy poniżej, przetłumaczone na język ukraiński wzory wszystkich wniosków i załączników do wniosków.

Więcej...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od kwietnia zmienia się miejsce składania dokumentów związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków.

Deklaracje w wersji papierowej należy składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16, pokój 112, tel. 32/370-68-58 lub 32/370-68-59.

Więcej...

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”


Od kwietnia zmienia się miejsce punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, który będzie działał teraz w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16 w Zabrzu, pok. 116.

Punkt będzie czynny:

    poniedziałki            w godz. 9:00 – 17:00
    czwartki                  w godz. 8:00 – 14:00

Więcej...

Świadczenie pieniężne

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi

Więcej...

Pomoc dla Ukrainy

Od dnia 01.03.2022r. w budynku przy ul.Wyzwolenia 9 działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla uchodźców z terenu Ukrainy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Punkt udziela informacji dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy (noclegi, wyżywienie, inna pomoc socjalna).

 

Dane kontaktowe:

tel: 32 630 17 17 lub 503 987 791

mail: pomocukrainie@mopr.zabrze.pl

Osoby chcące uzyskać informacje po godzinie 15.30 prosimy o telefon do Wydziału Zarządzania Kryzysowego na numer 32 373 33 88

 

Więcej...

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Więcej...

Dodatek Osłonowy

            Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o dodatek osłonowy.

            Dodatek osłonowy będzie przysługiwał:

 • gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie
 • gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie.

 

Więcej...

Dodatek Osłonowy

W związku z licznymi pytaniami informujemy iż Ministerstwo opublikowało wzór wniosku o dodatek osłonowy, oraz wskazówki wypełnienia.

Wniosek i wskazówki dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Więcej...

ZMIANY W PROGRAMIE 500+

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że w związku ze zmianą Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r.,  organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjaśniamy również, że na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. świadczenia wychowawcze będą nadal realizowane przez tut. Centrum.

Więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo. Uprzejmie informuje, że w Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia oraz w Sylwestra - 31 grudnia 2021 roku Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych będzie czynne do godziny 12:00.

Więcej...

Punkt Obsługi Klienta przy ul. Wyzwolenia 9 nieczynny od 1.10.2021r.

Informujemy, Punkt Obsługi Klienta przy ul. Wyzwolenia 9 z dniem 01.10.2021r zostaje zamknięty do odwołania.

Bieżąca obsługa petentów odbywać się będzie w budynku przy ulicy 3 Maja 16 z zachowaniem poniższych zasad:

 • Osobiście sprawy będzie można załatwić tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr tel. 667 662 129 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00) lub mailowym wizyta@zcsr.zabrze.pl
 • Taka wizyta powinna dla sprawnej, szybkiej i bezpiecznej obsługi odbywać się:
  • z dotrzymaniem rygorów sanitarnych tj. posiadanie maseczki i własnego długopisu
  • odbywać się jednoosobowo (bez osób towarzyszących)
  • do wniosku muszą być załączone kopie dokumentów
  • wniosek powinien być już wypełniony.
 • Osoby, które nie chcą się umówić w powyższy sposób, będą mogły pozostawić wniosek w urnie w budynku przy ul. 3 Maja 16 (wejście od Pl. Krakowskiego)

Godziny pracy naszej placówki pozostają bez zmian.

Więcej...

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w dn. 15.09.2021r. mija termin składania wniosków na stypendia szkolne. W celu ubiegania się o stypendium należy do tego dnia złożyć wypisany przez wnioskodawcę wniosek w jednym z punktów Centrum. Wnioski muszą być wypisane, podpisane i złożone w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021r. Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku będzie można uzupełnić w późniejszym, wyznaczonym przez Organ terminie. Wnioski można składać:

 

Więcej...

„Czyste Powietrze”

Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia

Więcej...

INFORMACJA

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, iż od dnia 2.08.2021 r. zawieszona zostaje działalność punktu kasowego jednostki znajdującego się w głównej siedzibie w Zabrzu przy ul. 3 Maja 16. Od wskazanej wyżej daty wypłaty świadczeń dokonywane będą wyłącznie na wskazany przez beneficjenta świadczeń rachunek bankowy. Powyższa sytuacja jest niezależna od centrum a  związana jest z faktem wycofania przez ING Bank Śląski możliwości wypłat gotówkowych na terenie Miasta Zabrze.

Więcej...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO

ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH INFORMUJE, ŻE OD 1 SIERPNIA 2021 R. ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ O USTALENIE PRAWA DO:

 • Świadczeń rodzinnych
 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 

Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH ZASAD:

Więcej...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO

ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH INFORMUJE, ŻE OD 1 LIPCA 2021 R. ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW (TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ) O USTALENIE PRAWA DO:

 • Świadczeń rodzinnych
 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 

Wnioski będzie można składać poprzez:

Więcej...

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r. (kopia)

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

Więcej...

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Informujemy, że 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.  Tym samym składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych na terenie miasta Zabrze.

Więcej...

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

Więcej...

WNIOSKOWANIE O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PO 31 MAJA 2021 R.

Informujemy, że w związku z brakiem możliwości od 1 czerwca 2021 r. składania wniosków dot. świadczeń wychowawczych drogą elektroniczną na okres świadczeniowy 2019/2021, rodzice dzieci narodzonych przed tą datą, mogą składać wnioski o w/w świadczenie TYLKO DROGĄ TRADYCYJNĄ

Więcej...

WZNOWIENIE OBSŁUGI KLIENTÓW

Informujemy, że od dnia 14.06.2021 Dział Świadczeń Rodzinnych wznawia bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem poniższych zasad:

Więcej...

INFORMACJA

INFORMUJEMY, ŻE W PIĄTEK 28.05., PUNKT OBSŁUGI KLIENTA PRZY UL. WYZWOLENIA 9 BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH 8:00-12:00.

Więcej...

Konsultacje

Ogłoszenie konsultacji w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów

Więcej...

INFORMACJA

W dziale Świadczeń Rodzinnych został opublikowany przykład wypełnionego wniosku na 500+ 

Więcej...

Obsługa petentów od 1.04.2021 w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych przypomina, że trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Od 1 kwietnia 2021 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. W związku ze stanem epidemicznym i zaleceniami sanitarnymi, Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych wprowadza następujące rozwiązania organizacyjne:

 

Więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo. Uprzejmie informuje, że w Wielki Piątek - 2 kwietnia Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych będzie czynne do godziny 12:00.

Więcej...

INTERNET RÓWNYCH SZANS

Szanowni Państwo,


UPC Polska wspólnie z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomił akcję społeczną INTERNET RÓWNYCH SZANS dla rodzin wielodzietnych będących pod opieką Jednostek Samorządu Terytorialnego realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny. 3000 rodzin otrzyma bezpłatny roczny internet.

Więcej...

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Świadczenie skierowane jest do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Więcej...

Plan Zamówień na 2021 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Więcej...

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

 

Więcej...

Podziękowanie

Dzięki przeprowadzonej akcji pomocy dla schroniska zebraliśmy 310 zł. Zostały one przekazane na konto TOZ Zabrze na utrzymanie zwierząt w schronisku PSITULMNIE.

Więcej...

ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 , na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 wynosi 1971,00 zł

Więcej...

CZYSTE POWIETRZE

Informujemy, że w związku nałożonym na gminy obowiązkiem wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”,  zaświadczenia te dla osób zamieszkałych w Zabrzu, są wydawane przez Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych.

Więcej...

Ogłoszenie

Szanowni Państwo. Uprzejmie informuje, że w Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia oraz w Sylwestra - 31 grudnia 2020 roku Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych będzie czynne do godziny 12:00.

Więcej...

Wniosek DOBRY START składamy do 30 Listopada

Wniosek DOBRY START składamy do 30 Listopada

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych przypomina, iż trwa nabór wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.  Aby otrzymać w/w świadczenie na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć wniosek do 30 listopada 2020r.

 

Więcej...

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Miasta Zabrze,

W związku z panującym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych wstrzymuje z dniem 04.11.2020 przyjmowanie petentów.

 

Więcej...

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Miasta Zabrze,

W związku z panującym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, Punkt Obsługi Klienta przy ul. Wyzwolenia 9 z dniem 02.11.2020r zostaje zamknięty do odwołania dla bieżącej obsługi petentów. Obsługa petentów odbywać się będzie tylko i wyłącznie w budynku przy ulicy 3 Maja 16, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Więcej...

Godziny przyjmowania

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 października zostaną przywrócone stałe godziny przyjmowania stron, zarówno przy ul. 3 Maja 16 jak i w filii przy ul. Wyzwolenia 7.

Poniedziałek:              9:00-17:00

Wtorek:                      8:00-14:00

Środa:                        8:00-14:00

Czwartek:                  8:00-14:00

Piątek:                      8:00-14:00

W dalszym ciągu obowiązują następujące zasady:

Więcej...

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w dn. 15.09.2020r. mija termin składania wniosków na stypendia szkolne. W celu ubiegania się o stypendium należy do tego dnia złożyć wypisany przez wnioskodawcę wniosek w jednym z punktów Centrum. Wnioski muszą być wypisane, podpisane i złożone w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2020r. Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku będzie można uzupełnić w późniejszym, wyznaczonym przez Organ terminie

Więcej...

Stypendia szkolne

Informujemy że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można składać w naszym punkcie przy ulicy Wyzwolenia 9.

Wypełniony wniosek można też złożyć w trakcie umówionej wizyty wraz z wnioskiem na Świadczenia Rodzinne w punkcie przy ulicy 3 Maja 16.

Nie ulegają zmianie zasady przyznawania i wydatkowania stypendium oraz zasiłku szkolnego.

Więcej...

INFORMACJA

W związku z nadchodzącą akcją przyjmowania wniosków w sprawie ustalenia uprawnień dotyczących świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz świadczenia Dobry Start na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz w związku ze stanem epidemicznym i zaleceniami sanitarnymi, Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych wprowadza następujące rozwiązania organizacyjne:

Więcej...

ZMIANA W SPOSOBIE OBLICZANIA DOCHODÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

ZMIANA W SPOSOBIE OBLICZANIA DOCHODÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

 

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że od nowego okresu świadczeniowego wzrośnie kryterium dochodowe, uprawniające do świadczenia alimentacyjnego. Wprowadzone zmiany, dotyczą przede wszystkim podniesienia kryterium dochodowego z poziomu 800 zł w przeliczeniu na członka rodziny, do poziomu 900 zł oraz sposobu ustalania wysokości świadczenia. Wg wprowadzonych przepisów po przekroczeniu kryterium wysokość świadczenia będzie stanowić różnicę, pomiędzy kwotą świadczenia, a kwotą przekroczenia kryterium dochodowego. Nie może ono jednak być niższe od 100 zł miesięcznie.

Więcej...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO

ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH INFORMUJE, ŻE OD 1 LIPCA 2020 R. ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW (TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ) O USTALENIE PRAWA DO:

 • Świadczeń „Dobry Start”
 • Świadczeń rodzinnych
 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Więcej...

INFORMACJA

W dniu 10.04.2020 Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych będzie czynne do godziny 12.00.

Więcej...

Komunikat

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych w oparciu o art. 15h ust 1 i 2 oraz art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568). oraz §2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534) w związku ze świadczeniami uzależnionymi od przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności informuje, że:

Więcej...

INFORMACJA

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

W związku z dużym ilością wydawanych zaświadczeń udostępniamy Państwu druk „wniosek o wydanie zaświadczenia” .

Więcej...

INFORMACJA

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności, w związku z czym również świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności. Niniejsza ustawa stanowi:

 

Więcej...

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Miasta Zabrze,

W związku z panującym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z występowaniem koronawirusa zwracamy się z prośbą o ograniczenie do koniecznego minimum wizyt w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych.

Urzędnicy proszą o telefoniczną rejestrację wizyt w celu zweryfikowania przypadków, w których Państwa obecność w naszej placówce jest niezbędna.

 

Więcej...

Punkt Obsługi Klienta przy ul. Wyzwolenia 9

Przypominamy, że wnioski dotyczące świadczeń wychowawczych (500+), jak i świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych można składać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Wyzwolenia 9.

 

Punkt pracuje w godzinach:

 

Poniedziałek

9 - 17

Wtorek

8 - 14

Środa

8 - 14

Czwartek

8 - 14

Piątek

8 - 14

 

Więcej...

Plan Zamówień 2020

PLAN

 

Postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z  2019 r. poz. 1843)

Więcej...

Ogłoszenie

Szanowni Państwo. Uprzejmie informuje, że w Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia oraz w Sylwestra - 31 grudnia 2019 roku Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych będzie czynny do godziny 12:00.

Więcej...

ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 , na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.2), wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosi 1830,00 zł.

Więcej...

Wniosek DOBRY START składamy do 30 Listopada

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych przypomina, iż trwa nabór wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.  Aby otrzymać w/w świadczenie na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć wniosek do 30 listopada 2019r. Można go złożyć w formie elektronicznej za pomocą bankowości elektronicznej, przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub w formie papierowej w siedzibach ZCŚR.

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego

 

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 listopada br. do 215,84 zł wzrośnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego.

Więcej...

PRZYPOMNIENIE

W związku z licznymi pytaniami, wnioskami dotyczących braku wypłat świadczeń z Programu 500+ za październik 2019 r. na wszystkie dzieci, przypominamy, że część decyzji (wydanych jeszcze w okresie świadczeniowym 2018/2019) przyznawała uprawnienia do końca września 2019r.  Wiele osób nie złożyło jeszcze wniosku o wydłużenie uprawnień od października 2019 r na poszczególne dzieci. Zalecamy sprawdzenie poprzednich decyzji i złożenie wniosku jeszcze w tym bieżącym miesiącu, bowiem złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone jedynie od listopada (świadczenie za miesiąc październik przepadnie).

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 października zostaną stałe godziny przyjmowania stron, zarówno przy ul. 3 Maja 16 jak i w filii przy ul. Wyzwolenia 7. I tak Dział Świadczeń Rodzinnych (rozpatrujący wnioski dot. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, Dobry Start, Za Życiem) będzie przyjmował strony w godzinach:

Poniedziałek:             9:00-17:00

Wtorek:                     8:00-14:00

Środa:                       8:00-14:00

Czwartek:                 8:00-14:00

Piątek:                     8:00-14:00

Więcej...

Zmiana kryterium dochodowego

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że od nowego okresu świadczeniowego tj. 2019/2020 na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Więcej...

Otwarcie nowego Punktu Obsługi Klienta

Od 1.08.2019 r. osoby korzystające tylko Z PROGRAMU 500+ lub DOBRY START mogą składać wnioski w nowo otwartym Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Wyzwolenia 9. W dniu 30.07.2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie punktu przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Bożenę Borys-Szopę oraz Prezydent miasta Zabrze Panią Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Więcej...

Ogłoszenie

ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH INFORMUJE, ŻE OD 1 SIERPNIA 2019 R. ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW (W FORMIE PAPIEROWEJ) O USTALENIE PRAWA DO:

 • Świadczeń wychowawczych (500+)
 • Świadczeń „Dobry Start”
 • Świadczeń rodzinnych
 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

 

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

Dostawa bonów towarowych dla klientów Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Więcej...

Ogłoszenie


ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH INFORMUJE, ŻE OD 1 LIPCA 2019 R. ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW (TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ) O USTALENIE PRAWA DO:

 • Świadczeń wychowawczych (500+)
 • Świadczeń „Dobry Start”
 • Świadczeń rodzinnych
 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

Dnia 19 kwietnia 2019 roku strony będą przyjmowane tylko do godziny 12.

 

Więcej...

Plan

Plan postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

Więcej...

Informacja

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia oraz w Sylwestra - 31 grudnia 2018 roku Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych będzie czynny do godziny 13:00.

Więcej...

KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO W 2019 R.

KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO W 2019 R.

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że 9 listopada 2018 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejw sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019, na podstawie, którego kwota ta wyniesie 1583,00 zł.

Więcej...

PRZYPOMNIENIE DOT. WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że z dniem 30.11.2018r. mija termin składania w wniosków o świadczenie „Dobry start”.

Przypominamy, że świadczenie „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia przez nich 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie może uzyskać rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wnioski może składać w postaci elektronicznej m. in. za pośrednictwem bankowości internetowej oraz Platformy Emp@tia lub w formie papierowej: osobiście w siedzibie ZCŚR przy ul. 3 Maja 16 lub za pośrednictwem poczty.

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z uchwaloną Ustawą o Święcie Narodowym z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości informujemy, iż 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy, w związku z czym placówka będzie nieczynna.

Więcej...

Godziny przyjmowania stron od 1 października 2018

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 października 2018 zostają przywrócone poniższe godziny, w których będą przyjmowane strony.

 

Poniedziałek   

9 - 17

Wtorek

8 - 14

Środa

8 - 14

Czwartek

8 - 14

Piątek

8 - 14

 

Więcej...

Dni Otwarte w ZCSR

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych składa Podziękowania dla osób którzy z nami współpracują i nas sponsorują:

Więcej...

"Moje Marzenia"

Nagrodzone i wyróżnione prace dzieci zaprezentowane w konkursie plastycznym "Moje Marzenia".

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje iż w dniu 9 sierpień 2018 (czwartek) obsługa klientów będzie odbywała się w godzinach od 8 do 14 ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.

Więcej...

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.

Więcej...

“Dobry start”

ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

INFORMUJE, ŻE OD 1 SIERPNIA ROZPOCZYNA PRZYJMOWANIE
WNIOSKÓW (W FORMIE PAPIEROWEJ) O USTALENIE PRAWA DO:

 • Świadczeń wychowawczych 500+
 • Świadczeń „Dobry Start”
 • Świadczeń rodzinnych
 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych: Dostawa bonów towarowych dla klientów Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Więcej...

“Dobry start”

Informujemy, że zgodnie a par. 10 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry start” organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobru strat na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o  ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. Do klientów ZCŚR w powyższych sprawach korespondencja będzie wysyłana z adresu dobry.start@zcsr.zabrze.pl

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start w siedzibie ZCŚR.

Więcej...

Nowy okres świadczeniowy PROGRAMU 500+

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 lipca 2018 i dotyczyć będzie tylko wniosków elektronicznych. W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia. Informujemy również, że  w nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady. Świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Więcej...

„Dobry Start”

Od 1 lipca 2018 r. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych rozpocznie przyjmowanie wniosków (jak na razie tylko w formie elektronicznej

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

PLAN

Postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

Więcej...

Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

W związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P. poz. 1014), Zabrzańskie Centrum świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 stycznia 2018 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 1477 zł netto miesięcznie.

Więcej...

Zmiany w sprawach w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+). Zmiany polegają na przekazaniu zadania w zakresu realizacji świadczeń w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z poziomu  Marszałka Województwa na poziom Wojewody.

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579)

Rodzaj zamówienia: Usługa

 Nazwa zamówienia: 

„Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych”

Więcej...

Godziny przyjmowania stron od 1 listopada 2017

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 listopada 2017 zostają przywrócone poniższe godziny, w których będą przyjmowane strony.

Więcej...

Zmiany dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Przypominamy, że z dniem 1 października 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 38).

Więcej...

ZMIANY DOTYCZĄCE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WCHODZĄCE W ŻYCIE 1 LISTOPADA 2017

Przypominamy, że osoby samotnie wychowujące dziecko ubiegające się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka muszą mieć od 1.11.2017 r.  ustalone alimenty na dziecko od drugiego z rodziców chyba, że ...

Więcej...

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że jeśli wnioskodawca złożył kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku ...

Więcej...

PIERWSZE STATYSTYKI

Od 1.08.2017 r. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych rozpoczęło przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego (Program 500+) w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

Dostawa bonów towarowych dla klientów Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Więcej...

Nowy okres zasiłkowy

Od  1.08.2017 r. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o:

 • Świadczenie wychowawcze (500+)
 • Świadczenia rodzinne
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Więcej...

ZMIANY OD 1.08.2017r.

Od 1.08.2017 r. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych rozpoczyna przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego (Program 500+) w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.

Więcej...

Konferencja Forum Miast

W dniach 25-26 maja 2017 r. w Tarnowie Podgórnym przedstawiciele Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych uczestniczyli w konferencji Forum Miast, dotyczącej realizacji przez jednostki samorządowe zadań, przede wszystkim z zakresu świadczeń wychowawczych. Organizatorem i inicjatorem tego spotkania było Poznańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych.

Więcej...

Zmiany w Kodeksie Karnym dotyczące dłużników alimentacyjnych

31 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952). Powyższy przepis przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku dla osób, których dług alimentacyjny stanowi równowartość co najmniej trzech należnych świadczeń okresowych. Nie będzie podlegać karze dłużnik alimentacyjny, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 27.02.2017 będzie przyjmował strony w nowych godzinach tj.:

   
   
   
   
   

Więcej...

ZAWIADOMIENIE

PLAN

Postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2015 r.,

Więcej...

„Za życiem” – nowe świadczenie już od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", rodzice dzieci u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu będą mogli starać się jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.

Świadczenie będzie przysługiwało matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Więcej...

Obwieszczenie w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych informuje, że w dniu 14 listopada 2016 roku w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

Więcej...

Serdecznie witamy

Serdecznie witamy na nowej stronie „Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych”, które powstało na podstawie uchwały Rady Miasta Zabrze Nr XXV/268/16 z dniem 01.07.2016 r.

Centrum przejęło część zadań realizowanych dotychczas przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Referat Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu wraz z pracownikami realizującymi te działania.

Więcej...

Informacja

Od 3 października 2016 roku Dział Administracji i Dodatków Mieszkaniowych jako część Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych obsługuje mieszkańców gminy Zabrze pod aktualnym adresem: 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 16.

Strony przyjmowane są w sali 013, w poszczególne dni:

 • poniedziałek 9:00 – 17:00
 • wtorek – piątek 8:00 – 14:00

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...