KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł/miesiąc,
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł/miesiąc,
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł/miesiąc.

Powyższe kwoty wynikają z Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P.poz. 393).

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...