KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Slide 1

Świadczenia rodzinne

Slide 2

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

dodatek

Dodatek Osłonowy

Dział Świadczeń Rodzinnych

Dowiedz sie czy przysługuje Ci zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, czy też może świadczenie opiekuńcze.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dowiedz sie komu przysługują dodatki mieszkaniowe lub energetyczne. Zobacz jakie są niezbędne dokumenty w celu złożenia wniosku.

Dodatek Osłonowy

Jak załatwić formalności? Jaki i gdzie należy złożyć wniosek?

Dodatek węglowy - najważniejsze informacje

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł dla gospodarstwa domowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Wniosek:

Więcej...

Dodatek węglowy

Publikujemy do pobrania wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz klauzulę RODO

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w Punkcie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wyzwolenia 9  od godz. 9:00

Telefon kontaktowy w sprawie dodatku węglowego 32 630 17 17

 

Więcej...

Dodatek węglowy - najważniejsze informacje

  • 08.2022 roku została opublikowana ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 roku.
  • wzór wniosku nie został jeszcze zatwierdzony - dlatego obecnie nie jest możliwe złożenie wniosku
  • wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Punkcie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wyzwolenia 9 od dnia 17.08.2022 r. od godz. 9:00 (pod warunkiem opublikowania wzoru wniosku do tego momentu)

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...