KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

Dane kontaktowe

ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze
e-mail:


Informacja świadczeń rodzinnych:
tel. 32 370 68 67 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

Informacja dodatków mieszkaniowych:
tel. 32 370 68 33
tel. 32 370 68 77
e-mail:

Sekretariat Centrum:
tel. 32 370 68 01
fax 32 370 68 02
e-mail:
e-mail:

NIP 648-27-78-266 | REGON 364722062

 

Adresy Skrzynek EPUAP:

/ZCSR/domyslna

/ZCSR/SkrytkaESP

Godziny przyjmowania stron

Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16

(Dot. świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych, Dobry Start)

Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 8:00-14:00
Środa 8:00-14:00
Czwartek 8:00-14:00
Piątek 8:00-14:00

(Dot. świadczeń wychowawczych (500+), Dobry Start, stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 14:00

Dodatki mieszkaniowe

Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 8:00-14:00
Środa 8:00-14:00
Czwartek 8:00-14:00
Piątek 8:00-14:00

Obsługa Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (pokój112)

Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 8:00-14:00
Środa 8:00-14:00
Czwartek 8:00-14:00
Piątek 8:00-14:00

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” (pokój116)

Poniedziałek 9:00-17:00
Czwartek 8:00-14:00

Obsługa osób podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i zdrowotnym (pok.103)

Wtorek 8:00-14:00
Środa 8:00-14:00
Piątek 8:00-14:00

Numery kont bankowych

Świadczenia rodzinne

Realizacja budżetu 42 1050 1214 1000 0090 3097 6675 realizacja budżetu ZCŚR
Świadczenia rodzinne 20 1050 1298 1000 0023 5392 7102 wypłaty:
świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
zasiłki dla opiekuna
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna, zwrot kosztów upomnienia, grzywny nałożone przez Dział Świadczeń Rodzinnych
Pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci (500 Plus)
93 1050 1298 1000 0024 2002 9833 wypłaty świadczeń wychowawczych,
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
Dłużnicy alimentacyjni 95 1050 1298 1000 0023 5392 7110 Zwroty przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Formularz kontaktowy

Proszę obliczyć 6 plus 3.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...